Az iskolaérettség (alkalmasság) jelei:

Fizikai alkalmasság:
• Bizonyos fizikai mutatók: 110 cm, 18 kg
• Jó erőnlét
• Első alakváltozás: hosszabb végtagok, pocak eltűnt (ha volt)
• Fogváltás
• Lateralizáció (kezesség) egyértelműsége

Pszichés alkalmasság:
• A gyerek szeretne iskolás lenni (ezt néha el is játssza)
• Kitartás (nem hagy félbe feladatokat), feladattudat
• Képes kapcsolatot teremteni és fenntartani kortársaival (fokozatosan ez kerül előtérbe)
• Képes kapcsolatot teremteni és fenntartani a felnőttekkel
• Nehézségek nélkül tud a csoportjába beilleszkedni
• Függetlenség, önellátás
• A teljesítmény igénye

Szükséges kognitív képességek
• képes tartósan (10-15 percig) lekötni magát rajzolással, színezéssel, feladatlap kitöltésével,
• könnyedén megtanul rövidebb versikéket, mondókákat,
• képes magát egyszerűbb összetett mondatokban kifejezni; nincs beszédhibája,
• némi gyakorlatot szerzett már finom motorikus mozgásokban, rajzol, színez, fest, gyurmázik
• bizonyos szintű mennyiségfogalom kialakult (jól használja a kisebb/nagyobb több/kevesebb fogalmát, igazodjon el az 1-10ig terjedõ számok között).