EMOCIONÁLIS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE

Érzelmi intelligencia


Az érzelmi intelligencia összetett készség: egyrészt jelenti önmagunk és érzelmi életünk reális ismeretét, az önirányítás és önmotiválás képességét, másrészt arra vonatkozik, hogy mennyire vagyunk hatékonyak és sikeresek kapcsolataink alakításában és fenntartásában. Ebben szerepet kap empátiás készségünk is. Ezen készség birtokában nem csak a mindennapi életben, de munkánkban is sokkal eredményesebben tudunk boldogulni. A teszt kitöltésével képet kaphat mindenki arról, hogy a fenti sajátosságok tekintetében milyen jellemzőkkel bír.

Érzelmek fejlődése


Az újszülött az első hetekben csak akkor ad indulati reakciót, ha kínos ingerek érik. A 2. hónaptól a negatív reakciók elhatárolódnak.
Spitz – 8 hónaposok szorongása: a gyerek számára az anya távolléte kellemetlen. Közeledik felé vki, aki az anyához hasonlít, ez növeli a várakozási feszültséget. Ekkor észreveszi, hogy nem az anyja jön, ezt csalódást éli meg szorongásnak. 
Kondicionált félelem – Watson: a kísérlet kezdetén a gyerek félt az erős hangtól, ezt társították a patkánnyal. A félelmi reakciót az eredeti ingerről átkapcsolták egy másik ingerre. Az inger társítása és a helyzetek hasonlósága révén a félelem fokozatosan továbbterjedt ingerről ingerre, és beledolgozódik az egyén viselkedésébe.
Megszokott a szokatlannal együtt ijesztő: a gyerek sírni kezd, ha anyja egy addig nem látott rikító ruhában jelenik meg. A megszokott és meghökkentő együttes megjelenéséből fakadó bizonytalansági feszültség az, amit szorongásnak él át.
A gyerek érzelmi színképében megjelenik egy másik indulat az agresszió. A cselekvést korlátozó tilalmak, fusztrációk váltják ki, az átélésben a düh a megfelelője.
A szabály megszegésére a szülő szemrehányó tekintettel reagál. A gyerek hamar rájön, hogy tettei bűntethetőek. Ehhez a veszélyhez a gyerek riadt nyugtalansággal viszonyul: fél a szeretet elvesztésétől (4 év). 
4 év körül a nemi különbségek felfedezése, a fiú próbálgatja a férfi szerepét. Lány pedig a nőiét, egy személyre irányuló érzelmi feszültséggel akarja eljátszani a nemének megfelelő szerepet: elérni, hogy az ellenkező nemű szülő csak őt szeresse.