KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE

Nonverbális kommunikáció fejlesztése

1. Melyik mondatot játszom az olvasmányból?

Kihívunk egy tanulót, mutatunk az olvasmányból egy könnyen eljátszható mondatot. A többieknek ki kell találnia, melyik ez a mondat.

2. Tégy hozzá egy mozdulatot!

Körben állunk. Az első eljátszik egy mozdulatot, a  következő megismétli és hozzátesz. Nehezíthetjük, ha megadjuk a témát, helyszínt. Pl. a reggeli készülődés, fogorvosnál, kertészkedés...

3. Találd ki a mozdulatból a helyszínt!

Eljátszunk egy mozdulatsort, pl. vonaton való utazást, cirkuszban, focimeccs,... Ki kell találni a helyszínt a mozdulatsorból.

4. Szinkronizálás

Két tanuló kell hozzá: egyik némán játszik, tátog, mimikával, testbeszéddel mond valamit. A társa lefordítja, mit mondhat.

5. Milyen tárgy van a kezemben?

Kapnak egy tárgy szóképét. El kell játszani, milyen mozdulatokat tehetünk ezzel a tárggyal. A többiek kitalálják, mi van a kezében.

6. Ketten mondunk egy verset

Fejleszti a nonverbális képességet. Egy tanult verset úgy mondunk el, hogy a társa mögé áll egy tanuló és ő mutogatja a verset. Az első pedig hangosan mondja.

FEJLESZTŐ FELADATOK

FARAGÓ MÁRTA AJÁNLÁSÁVAL

JÁTÉKOS FELADATOK