Az emlékezet sérülése a gyengébb, halványabb, hiányos, nehezen felidézhető és hamar elhalványodó emlékképekben nyilvánul meg. Mivel a beszéd hiánya és a manipuláció, valamint a fixálás gyengesége miatt a kommunikáció jelentősen
akadályozottá válik, az emlékezet működésének objektív megítélése nehéz.

Célok:

A gyermekek olyan fejlettségi szintre való eljuttatása, hogy emlékezzenek:
 • a mindennapos események egymást követő mozzanataira,
 • kialakult szokásokra a családban, a csoportban,
 • a begyakorolt korrekciós mozgásformákra, a testhelyzetekre,
 • korábbi élményekre, tapasztalatokra,
 • a napirendre
 • egy adott dolog (szűkebb–tágabb környezetünk tárgya, jelensége, stb.) megismerése során szerzett különböző érzékletekre, észleletekre.

Feladatok

 • A fejlettségi szintet figyelembe vevő bevésés,
 • a fejlettségi szintet figyelembe vevő felidézés,
 • a rövid, majd a hosszú távú emlékezet fejlesztése.
 • A különböző érzékelési területek érzékletei és észleletei megőrzésének elősegítése:
  • látás
  • hallás
  • bőrérzékelés
  • szaglás
  • ízlelés
  • egyensúly
  • kinesztézia
  • térészlelés
  • az idő észlelése.

  A különböző érzékletek és észleletek összekapcsolódásának, integrálódásának elősegítésével a felidézés megkönnyítése.

 • Egyszerű összefüggések felismertetése, megtanítása a felidézés elősegítése céljából.
 • A kommunikáció fejlesztése, amely lehetővé teszi az emlékképek kifejezését.
 • A cselekvések mozgásos feltételeinek javítása, amelyek szintén az emlékképek kifejezését szolgálják.
 • Jelek, szimbólumok kialakítása, melyekkel bonyolultabb eseményeket, történéseket idézhetünk fel egyszerűbben.
 • Szoros kapcsolattartás a szülőkkel az üzenő füzeten keresztül az iskolai és a hétvégi eseményekről, hogy ezek később is felidézhetők legyenek.