KOGNITÍV KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE

 

 

FIGYELEMFEJLESZTÉS

A központi idegrendszer sérülése mind a spontán, mind az akaratlagos figyelem működésére kihat. A környezet ingereire történő spontán odafigyelés csak nagy intenzitású, hosszantartó és a gyermekek számára kifejezetten felszólító jellegű ingerek esetén megfigyelhető. Ugyanakkor az akaratlagos figyelem még egyéni foglalkozásokon is hamar elterelődik. Az aktivációs szint ingadozása és a motiváció gyengesége nem teszik lehetővé a koncentrált, pontos, alapos megfigyelést. A fejkontroll, a fixáció, a célirányos nyúlás és a manipuláció gyengesége vagy hiánya és a társuló érzékelési és észlelési zavarok jelentősen leszűkítik a megfigyelhető tárgyak és jelenségek körét.

Célok

 • A tanulók környezet iránti érdeklődésének kialakulása.
 • Új és régi, megszokott ingerek közötti különbségtétel képességének kialakulása.
 • Új inger jelentkezésekor spontán odafordulás kialakulása.
 • Egy-egy tevékenységnél való elidőzés.
 • Lehetőség szerint az összes érzékszerv használata egy-egy dolog alapos megfigyelésekor.
 • Az adott helyzet, tevékenység szempontjából fontos és jelentéktelen ingerek elkülönítése.

Feladatok

 • A megismerési kedv felkeltése.
 • A figyelem tartósságának, elmélyültségének, terjedelmének fejlesztése.
 • Az akaratlagos, szelektív figyelmi funkciók fejlesztése.
 • A megosztott figyelem kialakítása (távlati cél).

KOGNITIV KOMPETENCIA:

 • kognitív motívumok, rutinok, készségek, képességek és ismeretek komponensrendszere
 • az információfeldolgozást (információ vétele, kódolása, átalakítása, létrehozása, közlése, tárolása) megvalósító pszichikus komponensrendszer (azonosítható az értelemmel)

KOGNITIV KEPESSEGEK

 • A kognitív kompetencia specifikus komponensrendszerei, melyek meghatározott funkciókat szolgálnak, és amelyeket sajátos szerveződés, működés, viselkedés, önmódosítás, önfejlődés jellemez. Komponensei a kognitív rutinok, készségek, ismeretek.

KOGNITIV KESZSEGEK:

 • információkezelő készségek, melyek kognitív rutinok, részkészségek szerveződése
 • funkciója:az egyed aktivitásának (működés, viselkedés) eredményességének elősegítése
 • a képesség tanult komponense

KOGNITIV RUTINOK:

 • az értelem mikroszintű komponensei
 • olyan pszichikus komponensek, melyek funkciója az információfeldolgozás, párhuzamos, megosztott hálózatok szervezése, működtetése